PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.,
ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie, Infolinia 800 26 96 36,
e-mail: leczenie.ran@hartmann.info

Baza Medycznych Przypadków Leczenia Ran

Aplikacja służy do tworzenia i przesyłania gotowych materiałów w ramach programu Case Study. Wszelkie teksty i zdjęcia są do wewnętrznego użytku pracowników Paul Hartmann Polska.

Prosimy o wybranie z pamięci telefonu lub komputera/tabletu, zdjęć obrazujących dany przypadek kliniczny. Następnie prosimy o wypełnienie odpowiednich okien tekstowych w ramach kilku zdań opisujących początek i koniec procesu gojenia danego przypadku klinicznego, oraz o zaznaczenie wszystkich, opisujących dany przypadek kliniczny, aspektów w odpowiednich okienkach. Prosimy o wybranie z listy właściwego przedstawiciela naszej firmy, do którego ten przypadek ma trafić. Aby zakończyć proces tworzenia materiału prosimy zaznaczyć klauzulę o poufności danych, RODO i danych odnośnie umowy o przekazaniu praw autorskich do materiałów.

TWOJE DANE
Imię i nazwisko autora przypadku*
Profil medyczny*
Adres email*
Telefon kontaktowy
DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKTACH
Produkty użyte podczas leczenia rany*

INFORMACJE O LECZENIU RANY
Rodzaj rany*
Umiejscowienie rany*
Początek terapii, faza gojenia: przeważająca*
Dokładny opis przypadku: płeć pacjenta, wiek, choroby współistniejące, inne okoliczności powstania rany*
Obraz kliniczny rany na początku gojenia*Wybierz okres czasu gojenia/etapu gojenia*
Obraz kliniczny rany po zakończeniu leczenia/etapu leczenia/przeważającej fazy gojenia*
Czy zastosowana była terapia kompresyjna?
WCZYTAJ OBRAZKI
PRZECIĄGNIJ OBRAZKI W TO MIEJSCE LUB KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ OBRAZKI [JPG, PNG]
Dla każdego z obrazków określ, który tydzień procesu gojenia obrazuje to zdjęcie*
WCZYTAJ FILMY
PRZECIĄGNIJ FILMY W TO MIEJSCE LUB KLIKNIJ, ABY WYBRAĆ FILMY
INFORMACJE KOŃCOWE
Wnioski z leczenia*
Wybierz przedstawiciela, który otrzyma Twoje zgłoszenie*
 Trwa wysyłanie, proszę czekać...

Dziękujemy za przesłanie materiału. Nasz przedstawiciel będzie w stałym kontakcie z Państwem by sfinalizować wszystkie pozostałe aspekty programu Case Study indywidualnie. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z właściwym przedstawicielem firmy Paul Hartmann Polska.

DODAJ KOLEJNY PRZYPADEK